Psykose: Stemmene i hodet-prosjektet

Studiens formål er å kartlegge kognitive og nevrokjemiske prosesser i hjernen ved hørselshallusinasjoner hos personer med psykoselidelser. Data vil bli samlet inn med MR-undersøkelse og spørreskjema. Studien vil også prøve ut en ny app-basert metode for innsamling av symptomdata.

Om studien

Formålet med studien er å forstå hva som skjer i hjernen når en opplever hørselshallusinasjoner, og gi ny og viktig kunnskap til forståelsen av hvordan hørselshallusinasjoner oppstår og hvordan de spontant kommer og går.

Vitenskapelig artikkel om studien - «Auditory hallucinations: A review of the ERC "VOICE" project» (pdf)

 


Vitskapleg tittel

Kliniske, kognitive, imaging, og nevrokjemiske aspekter ved hørselshallusinasjoner: ERC II prosjektet

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er avslutta

Kven kan delta?

Deltakere over 18 år som har en psykoselidelse kan delta i studien.

Kva inneber studien?

For å forstå hva som skjer i hjernen hos deg som opplever hørselshallusinasjoner benyttes MR skanner som tar ulike typer bilder når du ligger inne i skanneren.

Undersøkelsen skjer ved Haukeland Universitetssykehus, tar ca 1 time og medfører ingen kjente ubehag.

Studien har også til hensikt å hente inn data på hva stemmene sier og hvordan de oppleves. Derfor får du fylle ut spørreskjema og blir intervjuet om dine opplevelser av helsepersonell knyttet til prosjektet. Du kan også få utdelt en iPod med en app der du skal registrere slike opplevelser i løpet av døgnet.

Du vil få dekket eventuelle utgifter du har ved deltakelse.

Mulige fordeler og ulemper

Studien forventes å gi ny og viktig kunnskap til forståelsen av hvordan hørselshallusinasjoner oppstår og hvordan de spontant kommer og går. Da prosjektet også i utgangspunktet er grunnforskning, vil slik kunnskap kunne bidra til utviklingen av nye terapeutiske og medikamentelle behandlingsformer i fremtiden.

Det er ingen kjente risiko eller ulemper ved studien, og alle deltakere vil bli behandlet ut fra gjeldende etiske og sikkerhetsmessige krav som til enhver tid gjelder for denne type forskning.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Kenneth Hugdahl
Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssjukehus

For mer informasjon om studien eller deltakelse kontakt:

Lin Lilleskare
Sykepleier
Forskningsavdelingen, Divisjon psykisk helsevern
Haukeland universitetssjukehus

E-post: lin.lilleskare@helse-bergen.no

Telefon: 481 33 300

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Helse Bergen