Sonografisk diagnostikk med kontrast for Crohns sykdom

Dette er en studie med mål om å utvikle en ny ultralydmetode med kontrast for å identifisere sykdom i terminale ileum hos pasienter med Crohns sykdom.

Om studien

Crohns sykdom er en tilstand som kan gi kronisk betennelse i hele gastrointestinal traktus. Nedre del av tynntarm (terminale ileum) og tykktarmen er de vanligste lokalisasjonene. De vanligste komplikasjonene til denne sykdommen er stenoser som gir tarmobstruksjon, fisteldannelser og abscesser. Dette er derfor en pasientgruppe med stor sykdomsbyrde.

Vårt formål med dette prosjektet er å utvikle en ny ultralydmetode for å øke deteksjon av inflammasjon, ulcerasjoner, stenoser og endringer i tarmbevegelse hos pasienter med Crohns sykdom i nedre tynntarm. For å gjøre dette tar vi i bruk en kombinasjon av Laxabon og kontrast som administreres per oralt før det gjøres ultralydundersøkelse av tynntarmen. Dette er en metode vi tror kan gi økt deteksjon av sykdomsforandringer i tynntarmen.

32 Crohns pasienter vil bli inkludert i denne studien. De blir rekruttert før/ved koloskopi og kan inkluderes hvis skopør finner betennelse, sår eller trange partier i nedre tynntarm. De som inkluderes kalles inn til ultralyd undersøkelse, der de skal drikke en blanding med kontrast og Laxabon.

Det vil så bli gjennomført ultralyd undersøkelse av tarmen. Hele undersøkelsen tar ca. 3 timer. Etter undersøkelsen skal deltakerne ta blodprøve og får med utstyr til å levere inn avføringspr
øve. Ultralyd- og endoskopifunn vil senere sammenlignes for å se om de korrelerer. Dette er en metode som kan tas umiddelbart inn i klinisk praksis da utstyret allerede finnes på de fleste gastroenterologiske poliklinikker. 1-2 uker etter undersøkelsen vil pasientene kontaktes for en gjennomgang på telefon.

Vitskapleg tittel

Sonografisk diagnostikk med oral kontrast for crohns sykdom

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 01.01.2023 fram til 31.12.2027

Kven kan delta?

Pasienter med aktiv crohns sykdom i nedre del av tynntarmen ved nylig koloskopi kan bli forespurt om å delta i studien. 

Kva inneber studien?

Pasientene får en ultralyd undersøkelse av tarmen som kan detektere sykdom som koloskopi ikke kan detektere. Pasientene får også delta i utvikling av ny metode som kan være relevant for deres egen oppfølging i framtiden.

Av ulemper er det tiden brukt til undersøkelsen som er transport til og fra sykehuset og ca 3 timer undersøkelsestid. Det er også en risiko for bivirkninger ved inntak av kontrastmiddelet, men dette følger vi nøye med på. 

   

Kontaktinformasjon

Hovedutprøver: Kim Nylund: kim.nylund@helse-bergen.no

Forsker: Andreas Jessen Gjengstø: andreas.jessen.gjengsto@helse-bergen.no

 SonoDOCc logo (002).jpg