TNT-RECORD-studien: Persontilpasset strålebehandling av endetarmskreft for bedre gjennomføring av kjemoterapi

Studien undersøker om skånsommere strålebehandling med daglig persontilpassing reduserer andel pasienter som får akutt diaré under behandling. Videre vil vi undersøke om persontilpasningen øker andel pasienter som fullfører planlagt kjemoterapi.

Om studien

For dem med lokalavansert endetarmskreft er det tilfeller av fjernmetastaser etter behandling som fører til lav overlevelse. Kjemoterapi gis for å fjerne mikrometastaser, det vil si små grupper av kreftceller som befinner seg utenfor primærsvulsten, men begrenses av akutt alvorlig diaré som følge av behandlingen. Hovedmålet med studien er å redusere andel pasienter som får akutt alvorlig diaré ved å persontilpasse strålebehandlingen og gi mindre ståledose til frisk tarm. Vi vil undersøke om dette også fører til at flere pasienter fullfører planlagte kurer av kjemoterapi. Andre formål med studien er å undersøke respons på behandling, senskader og mikromiljøet i svulsten før og under behandling. 


Vitskapleg tittel

TNT-RECORD STUDIEN – ØKT SAMSVAR MELLOM PLANLAGT OG GITT KJEMOTERAPI GJENNOM PERSONTILPASSET STRÅLEBEHANDLING

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 06.06.2023 fram til 06.06.2027

Kven kan delta?

Pasienter med risiko for fjernmetastasering som skal behandles med korttids stråleterapi, påfølgende kjemoterapi og deretter kirurgi («RAPIDO»-regimet) er kandidater til studien. For å kunne delta må du også ha en relativt god allmenntilstand. Du kan ikke ha mottatt strålebehandling i bekkenområdet, behandling mot endetarmskreft, ha hofteprotese eller være gravid. Alle norske pasienter kan delta, men behandlingen må foregå på Haukeland universitetssykehus. 

Kva inneber studien?

Som pasient i studien vil strålebehandlingen din være persontilpasset ved hjelp en ny behandlingsmaskin spesielt utviklet for å tilpasse stråledose til den enkelte pasients daglige anatomi. Deretter får du kjemoterapi og kirurgi i samsvar med standard opplegg for din type kreft. Ekstra registrering av senskader vil gjøres i samtale mellom deg og lege, men også gjennom selvrapportering basert på spørreskjema om livskvalitet og symptom. Studien innebærer også en økt mengde MR-undersøkelser samt innhentning av blod- og vevsprøver fra deg. Disse vil bli brukt til å forbedre behandling for fremtidige pasienter. Ellers vil du ha rutinemessige kontroller etter behandling. 

Ver merksam

Mulige fordeler med å delta i studien er at den nye metoden for persontilpasset strålebehandling kan gi mindre stråledose til friskt vev enn standard strålebehandling, og dermed redusere risikoen for både tidlige og sene bivirkninger fra tarm og blære. Dette kan øke sjansene for at du kan gjennomføre planlagt kjemoterapi, som igjen kan redusere risikoen for spredning av kreftsykdommen.

En ulempe ved deltagelse er at den daglige delbehandlingen av strålebehandlingen tar noe (minst 10 min) lengre tid enn ved standard stråleterapi. Studien innebærer også utfylling av spørreskjemaer og en økt mengde avbildning, blod- og vevsprøver som kan føles ubehagelig og kreve ekstra oppmøte.Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Haukeland universitetssykehus, Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk. For spørsmål om studien og/eller deltakelse kontakt:

Prosjektleder (PM) Sara Pilskog (medisinsk fysiker)

Hovedetterforsker (PI) Unn Hege Lilleøren (onkolog)


Samarbeidspartnarar

Dette er ingen multisenterstudie. Studien gjennomføres ved Haukeland universitetssykehus, Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk.