Micrel MP Daily

Micrel MP Daily+ brukest til subkutan behandling og stillest inn med mm/24 timar. Nedanfor på sida finn du rutine og instruksjonsvideo for denne pumpa.

Sist oppdatert 23.01.2024