Lokale nettverksgrupper Førde

Sjukepleiarnettverket er delt opp i fire lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fire lokale nettverksgruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytt til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.


Pallnet. Register over ressurspersonar i nettverket​


Lokalgruppe Nordfjord 

Nordfjord sjukehus, Bremanger, Gloppen, Stad og Stryn kommuner

Lokalgruppe Indre Sogn

Førde sentralsjukehus, Lærdal sjukehus, Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal kommuner

Lokalgruppe Sunnfjord/Kinn

Førde sentralsjukehus, Sunnfjord og Kinn kommuner

Lokalgruppe Sunnfjord/Sogn

Førde sentralsjukehus, Røde Kors Haugland Rehab.senter, Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Høyanger og Solund kommune 

Sist oppdatert 15.01.2021