Nettverk av sjukepleiarar i Helse Stavanger

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Stavanger føretaksområde består av omlag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.
Sjukepleiarnettverket er delt opp i fire lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fire gruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytta til nettverksarbeidet i henhald til vedtatt kompetanseplan.

Pallne​t. Register over ressurspersonar i nettverket​

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.

Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidarar for å få undervisningsmalane tilsendt.
Margunn Byberg: margunn.byberg@stavanger.kommune.no
Laila Johannesen: laila.johannesen@sus.no​

Sist oppdatert 12.03.2024