Omsorg for døyande under covid-19-pandemien - pårørande sine erfaringar

Ein nyleg publisert artikkel viser at behandlinga og pleia for døyande pasientar stort sett var god i den første fasen av korona-pandemien, mens omsorga for og kommunikasjonen med dei pårørande var svekka.

Publisert 21.09.2022
Sist oppdatert 23.01.2024

​Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest deltok i ein stor, internasjonal studie om omsorga for døyande under covid-19-pandemien. Helsepersonell og pårørande som hadde erfart dødsfall hos ein vaksen person våren 2020, vart inviterte til å svare på eit anonymt, nettbasert spørjeskjema. 

Nå er resultata frå dei pårørande publiserte i Sykepleien Forskning. Artikkelen gir nyttige innspel med tanke på liknande situasjonar i framtida.​