Behandlingsalgoritmar for vanlege symptom hos døyande vaksne. Dei fire viktigaste medikamenta

KLB har i samarbeid med Sunniva avdeling for lindrende behandling utarbeidd behandlingsalgoritmar for lindring av dei vanlegaste symptoma i livets sluttfase.

Sist oppdatert 18.01.2024