Pasientar og pårørande

På denne sida presenterer vi informasjon som kan vere av nytte for pasientar med alvorleg sjukdom og deira pårørande.

Ung kvinne triller eldre kvinne i rullestol i park. Foto
Foto: Colourbox.com

Å leve med tungpust - informasjonsbrosjyrar

Tidlegare Sunniva avdeling for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, har utarbeidd ein serie brosjyrar med informasjon og ulike tiltak som kan vere til hjelp for personar som har pustebesvær grunna hjarte- lungelidingar og nokre typar kreft.

Å le​​ve med tungpust - Informasjonsbrosjyrar​

​Hjelpepodden

Ein podcast frå Haraldsplass Diakonale Sykehus om ordningar for pasientar og pårørande ved sjukdom. Ved sosionomane Anita Bøe Lagos og Line Solheim


Dø​den - ein del av livet. Temaside på Helsenorge.no​

 

​Kurs og tilbod for pasientar og pårørande i Helseregion Vest

​Tilbo​d til kreftramma og pårørande i Bergen kommune​

 

Kurs og tilbod i regi av Kreftforeningen

Kreftforeningen har mange lokale kurs og tilbod for pasientar i ulike aldersgrupper og deira pårørande.

Informasjon om Kreftforeninga sine kurs og tilbod:
V​estland

Sta​vanger (Rogaland)​


Kreftomsorg Rogaland (KOR)

Kreftomsorg Rogaland er eit lokalt omsorgs- og kompetansesenter for kreftramma, pårørande og etterlatte og andre som møter målgruppa. Dei har kontor i Stavanger og Haugesund.
Informasjon om KOR sine aktivitetar for pasientar og pårørande

 

Sorggruppetilbod


Kurs og tilbod for pasientar og pårørande nasjonalt

Montebellosenteret er ein nasjonal helseinstitusjon for kreftpasientar og deira pårørande. Senteret arrangerer ei rekke kurs med fokus på å gjere pasient og pårørande i stand til å kome igjennom ein kritisk periode i livet på best mogleg måte.

Meir informasjon om senteret og deira kurs og tilbod

Sist oppdatert 02.02.2024