Plan for lindring og best mulig livskvalitet - forenkla individuell plan til bruk i palliasjon

KLB sin individuelle plan til bruk i palliasjon har gjennomgått ein revisjon. Nettsida er også revidert. Den inneheld tre overskrifter som kvar kan opnast for meir informasjon.

Publisert 23.06.2022
Sist oppdatert 23.01.2024

Forside brosjyre om individuell plan. Skjermdump

Under overskrifta Individuell plan og koordinator ligg generell informasjon om individuell plan og lenker til nettbaserte ressursar for opplæring og informasjon.

Under overskrifta Individuell plan til bruk i palliasjon finn de revidert plan, rettleiing til planen, oppdaterte vedlegg, samt ein informativ brosjyre om individuell plan til bruk i palliasjon.

Under overskrifta Palliativ plan og palliativ behandlingsplan ligg ein tekst som har som føremål å avklare omgrepsbruk, samt lenke til ein palliativ behandlingsplan.

Lenke til nettsida om individuell plan til bruk i palliasjon