Ressursar om førehandssamtalar

Ressursar om førehandssamtalar til bruk for helsepersonell er no publisert på våre nettsider.

Publisert 14.01.2021
Sist oppdatert 23.01.2024
Førehandssamtalar er personsentrerte samtalar om preferansar for behandling og pleie i dei siste fasane av livet. I eit sjukdomsforløp kan det vere fleire vendepunkt – tidspunkt der sjukdom og behandling er i endring. Førehandssamtalar blir anbefalt som eit tilbod til pasientar og deira næraste pårørande ved slike vendepunkt.