Rutine for etterlattesamtale

Ved medisinsk avdeling, Stord sjukehus har dei innført ei rutine med informasjon og tilbod om ettersamtale til pårørande etter dødsfall i avdelinga.

​Pårørande får utdelt etterlattemappa "Til deg som har mistet en av dine nærmeste". I mappa legger de ved eit informasjonsskriv der det står at avdelinga vil ta kontakt (pdf) via telefon etter 2-3 veker.   

Etter dødsfall blir det fylt ut eit registreringsskjema til bruk for den som skal ta telefonkontakten (pdf). Den som er på vakt skriver eit kort "hendingsforløp", slik at det er greit dersom det er andre som tar den første telefonkontakten. Dei tilstreber at det er ein av primærsjukepleiarane som ringer. Det blir satt av god tid til denne samtalen. I noen tilfelle blir det gjort avtale om vidare samtale med lege og sjukepleiar på avdelinga.

Sist oppdatert 23.01.2024