Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg 2024

Helsedirektoratet lyser kvart år ut prosjektmiddel for å auke kompetansen og styrke kvaliteten innan lindrande behandling og omsorg i den kommunale helse- og omsorgstenesta.

Publisert 25.01.2024

Kommunar som søker i Vestland og Rogaland, skal sende søknadsskjema og rapporteringsskjema til Statsforvaltaren i Vestland. Søknadsfrist 01. mars 2024.

Meir informasjon på nettsida til Statsforvaltaren i Vestland