Rolla til frivillige i møte med pasientar med langtkomen, alvorleg sjukdom i sjukehus: resultat frå EU Horizon 2020 iLIVE studien

Vårens første gratis webinar i regi av International Collaborative for Best Care for the Dying Person vert arranger 14. mars kl 13-14 norsk tid.

Publisert 12.03.2024

Den internasjonale iLIVE frivilligheitsstudien er nybrotsarbeid i høve frivillig arbeid i akuttsjukehus. Fem land var del av delstudien i LIVE prosjektet; England, Slovenia, Spania, Nederland og Norge. Delstudien vart leia av John Ellershaw, professor i palliativ medisin, University of  Liverpool. På webinaret deler han og eit ekspertpanel resultat og erfaringar frå studien.

Meir informasjon om program og påmelding.