Glasblokkene_oversikt_foto

Kvinneklinikken har flytta

7. november flytta Kvinneklinikken inn i Glasblokkene, eit nybygg på Haukelandsområdet. På denne sida finn du informasjon om kor vi held til, korleis du finn vegen, opningstider og anna praktisk informasjon. Velg avdeling under.

Føde- og barsel flytter til Glasblokkene

Frå tirsdag 7. november flytter føde-og barselavdelinga til Glasblokkene. Fram til denne datoen vil all aktivitet foregå på Kvinneklinikken som no. Her er praktisk informasjon om tidspunkt for flytting, vegen inn og parkering.
Flytting, vegbeskrivelse og parkering
Vegen til fødesova i GB_Illustrasjonsfoto

Gynekologisk avdeling

Frå tirsdag 7. november flytter gynekolgiosk avdeling til Glasblokkene. Fram til denne datoen vil all aktivitet foregå på Kvinneklinikken som no. Frå 7. november skal du møte i Glasblokkene.
Gynekologisk avdeling i Glasblokkene
Gyn i glasblokkene_illustrasjonsfoto

Har du spørsmål om flyttinga? Send mail til kari.ulveseth@helse-bergen.no

Sist oppdatert 28.09.2023