Forskningsprosjekter

Kompetansetjenesten er knyttet til Gastroenheten ved Universitetet i Bergen. Vi driver hovedsakelig klinisk forskning og innovasjon med fokus på utvikling av nye metoder for bedre diagnostikk og behandling av pasienter med fordøyelsessykdommer.

 

GI plager ved Fabry sykdom

Mina Susanne Weedon-Fekjær, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode: 2019 - 2023

Deltakende helseregion:HV HSØ​

 

CanEat

Cecilie Hauge Aagotnes, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode: 2019 - 2025

Deltakende helseregion: HV​

 

Covid-19Gut

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2020 - 2022

Deltakende helseregion: HV

 

Fecal mikrobiotatransplantasjon - multisenterstudie ved irritabel tarm

Peter Holger Johnsen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode: 2017 - 2024

Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN 

 

Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016 - 2021

Deltakende helseregion: HV

 

Irritable Bowel Syndrome and microbiota 

Tarek Mazzawi, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2018-2023

Deltakende helseregion: HV HSØ HMN

 

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome 

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016-2023

Deltakende helseregion: HV HSØ

 

Mage-tarmskolen på internett

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2015-2025

Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

 

Validere Roma IV-kriterier på norsk

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2021

Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

 

IBS Chat-bot - Norges første chat-bot app fra Helsevesenet

Cecilie Hauge Larsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2021

Deltakende helseregion: HV

 

Kvalitetsevaluering av IBS-poliklinikk som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2021

Deltakende helseregion: HV

 

Kvalitetsevaluering av IBS-skolen som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2021

Deltakende helseregion: HV

 

Faecal microbiota transplantation in patients with IBS: the optimal protocol and mechanisms of action 

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2021 - 2026

Deltakende helseregion: HV

 

Mikrobiota kolonisering ved fekal transplantasjon av pasienter med irritabel tarm syndrom

Kurt Hanevik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2023 - 2027

Deltakende helseregion: HV HN

 

Sist oppdatert 12.01.2024