Kosttilskudd med fiskepeptider og IBS

Det finnes i dag flere peptidtilskudd fra fisk på markedet som hevder å ha gunstig effekt på mage-tarmplager. Forøvrig er det så langt ingen kliniske studier som har gitt klare resultater på at et slikt kosttilskudd er effektivt for pasienter med IBS, og det finnes derfor mangelfull dokumentasjon på å aktivt kunne anbefale tilskudd med fiskepeptider til IBS-pasienter.

Skikkelse
MPH-studiene

Norge er et land med utbredt fiskeindustri, og det er derfor en økende interesse for å utnytte proteinrikt restmateriale fra industrien på en bedre måte. Flere kliniske studier i mennesker har undersøkt effekter av ulike tilskudd med proteiner fra fisk på utfall relatert til blodsukkerregulering, fettmetabolisme, blodtrykk og kroppsvekt. Resultatene tyder på at slike tilskudd muligens kan ha positive effekter i menneskekroppen, men det er foreløpig ikke mulig å trekke noen sikre konklusjoner. Noen få og små studier har også tydet på at tilskudd med fiskeproteiner muligens også kan ha positiv effekt på tarmhelse. Vi ønsket derfor å undersøke om et tilskudd med spaltet protein fra torsk kunne påvirke tarmhelse i pasienter med IBS, ved å se på utfall relatert til IBS symptomer, sammensetning av tarmbakterier og markører for betennelse. 

For å undersøke dette nærmere gjennomførte vi i 2019 en studie på IBS pasienter ved Haukeland Universitetssjukehus og Ålesund Sjukehus. Deltakerne fikk et tilskudd som de skulle ta daglig i seks uker, som inneholdt enten proteinhydrolysat fra torsk eller placebo. Før oppstart og etter seks uker, målte vi symptomer og ulike markører i blod og avføring. Kort oppsummert fant vi ingen spesifikk effekt av tilskuddet med torskeprotein på tarmhelse ved IBS når vi sammenlignet med gruppen som fikk placebo. 

Selv om det per dags dato finnes noen tilskudd basert på fiskeproteiner på markedet som hevder å ha positiv effekt på IBS og tarmhelse, er det foreløpig for lite kunnskapsgrunnlag til å si noe om disse tilskuddene har effekt. Før en eventuelt kan anbefale spesifikke tilskudd, er det nødvendig med mer forskning på området.  

Hanna Dale

Hanna Fjeldheim Dale, PhD​

Les artikkelen her:  Dale HF, Jensen C, Hausken T, Lied E, Hatlebakk JG, Brønstad I, Lihaug Hoff DA, Lied GA Effect of a cod protein hydrolysate supplement on symptoms, gut integrity markers and fecal fermentation in patients with irritable bowel syndrome. J Nutr Sci 2019 Jul 17;11(7). Epub 2019 juli 17.


Sist oppdatert 14.02.2022