Norsk oversettelse av ROMA IV kriteriene er nå tilgjengelig

ROME Foundation har en rekke kliniske spørreskjema tilgjengelig og man kan søke om gratis lisens for å benytte disse

Publisert 23.11.2021
Sist oppdatert 26.08.2023
Papirer på bord

​Som fo​rsker, underviser eller kliniker kan du søke ROME Foundation om gratis lisens til en rekke nyttige, validerte spørreskjema innen FGIDs. 

ROME IV kriteriene er internasjonalt ​aksepterte konsensuskriterier som benyttes til diagnostikk av FGIDs hos voksne. NKFM har stått for oversettelsen og validering av den norske versjonen av ROME IV kriteriene som nå er tilgjengelig. ​For pasienten vil det ta ca 15-20 minutter å fylle ut spørreskjemaet. 

Bestill lisens til å benytte ROME IV og få tilgang til den norske versjonen her​