Om vår forskning

Kompetansetjenesten er knyttet til Gastroenheten ved Universitetet i Bergen. Vi driver hovedsakelig klinisk forskning med fokus på utvikling av nye metoder for bedre diagnostikk og behandling av pasienter med sykdommer i fordøyelsesorganer.

hovedpilarer i forskningen: Funksjonelle mage-tarmlidelser og ultralyd.

Kombinasjonen av disse to forskningsfeltene har høy originalitet og har ledet til mange publikasjoner og internasjonale gjennombrudd.

Seksjon for gastro, nefro og ernæring samt gastrogruppen ledes av prof. Odd Helge Gilja og prof. Jan Hatlebakk er undervisningsansvarlig.

Funksjonelle mage-tarmlidelser utgjør en betydelig sykdomsgruppe. Forskning på funksjonell dyspepsi, reflukslidelser og irritabel tarm-syndrom (IBS), herunder postinfeksiøse mage-tarmplager etter giardiainfeksjon har lang tradisjon i vår enhet (samarbeid med Bergen Giardia Research Group).

Den omfattende ultralydforskningen finner sted i samarbeid med Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd (tidligere NSGU) ved Medisinsk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Videre har vi tett samarbeid med MedViz (forskningsklynge ved Helse Bergen), Christian Michelsen Research og Universitetet i Bergen.

De internasjonale samarbeidspartnerne har vært / er lokalisert i Seattle (UoW), Adelaide (AU), Bologna (UB), København (Herlev), Gøteborg (Sahlgrenska), Nantes, Aalborg / Århus, og Wien (TU).

Sist oppdatert 12.01.2024