Analyse for NAB

Analyse av nøytraliserende antistoff (NAB) mot interferon-beta (IFN-beta) og natalizumab (Tysabri) ved multippel sklerose

Med NAB til stede blir biologisk effekt av tilført IFN-beta og natalizumab (Tysabri) redusert, og ved høye konsentrasjoner av NAB synes all effekt å bli nøytralisert.

 
MS-pasienter som utvikler NAB under behandling av IFN- beta og natalizumab (Tysabri) har redusert effekt av behandlingen målt ved magnetisk resonanstomografi (MR), attakkrate og permanent funksjonssvikt. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av NAB målinger ved IFN-beta og natalizumab (Tysabri).

 
Nasjonal kompetansetjeneste for MS har etablert analyser for NAB og tilbyr disse til alle pasienter under og natalizumab (Tysabri) behandling.​​

Analyser for NAB for pasienter som gjennomgår IFN-beta behandling blir foretatt ved Rigshospitalet i København.

Analysen av NAB mot INF-beta er et to-trinns assay der man først utfører screening for å undersøke om det finnes nøytraliserende antistoff (NAB).

​​Dersom screeningstesten er positiv / mulig positiv, blir det utført en titreringsanalyse for å kunne avgjøre nivået av nøytraliserende antistoff mot INF-beta.

Spørsmål vedrørende NAB analyser kan rettes til:

Ledende bioanalytiker Birgit Kassow, tlf. +45 35456711 (rør eller prøver)

Laboratorieleder Poul Erik H. Jensen, tlf. +45 35456311 (spørsmål til analysen)

Se instruksjon for forsendelse og rekvisisjonsskjema fra Rigshospitalet

Send prøver til:

Neuroimmunologisk Laboratorium

Dansk Multipel Sclerose Center

Afsnit 6311

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Spørsmål vedrørende behandling kan rettes til:

Lars Bø
Overlege dr.med.
Telefon 55 97 50 45
E-post: lars.bo@helse-bergen.no

 

Retningslinjer for bruk av NAB målinger ved INF-beta behandling.
Rutinescreening hos alle pasienter
Screening for NAB etter 12 månader og 24 månader med IFN-beta behandling.
Dersom NAB er negativ etter 24 månader kan screening avsluttest, men ny prøve tas ved eventuell terapisvikt.
 
Ved positiv NAB analyse bør ny test gjennomføres etter tre måneder.
Ved gjentatte analyseresultat som viser høy konsentrasjon (titer) av NAB bør IFNb behandling avsluttest og alternativ behandling vurderes.
 
Terapisvikt
Dersom manhar mistanke om at IFN-beta behandling ikke gir optimal effekt, bør NAB analyse gjennomføres uavhengig av screening-tidspunkt.

Ved gjentatt høy NAB konsentrasjon (titer) bør IFN-beta behandling avsluttes og alternativ behandling vurderes.

​​​​Send prøver til:

NEVRO-REVMA Lab.
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

​Spørsmål vedrørende behandling kan rettes til: 

Lars Bø, Senterleder, overlege dr.med.
Telefon 55 97 50 45 / E-post: labo@helse-bergen.no


Spørsmål vedrørende NAB-analyse kan rettes til:  

Nevrologisk forskningslaboratorium

Telefon 55 97 51 27 / 55 97 51 26

Anbefalinger angående observasjon og prosedyre for analyse av nøytraliserende antistoff.
Nøytraliserende antistoff (NAB) skal måles etter seks og 12 måneder. Dersom NAB blir påvist skal prøve gjentas etter to måneder. Dersom NAB-undersøkelsen fremdeles er positiv skal behandlingen avsluttes.

Dersom en pasient utvikler bivirkninger til natalizumab, særlig allergiske reaksjoner, skal en gjøre NAB analyser. Årsaken til dette er at det er vist at bivirkninger ofte er assosiert med at NAB er til stede. Dette er likevel bare i det første behandlingsåret. Så langt er det ikke sett utvikling av NAB etter ett års behandling.

 
Prøvemateriale: 1 ml serum fra rør uten tilsetting eller rør tilsatt gel.

 
Svarrapporteringstid: En gang per måned.​

Oversikt over pasienter som vil være aktuelle for behandling med
natalizumab. 

​​Pasienter med relaps-remitting MS (RRMS) som til tross for fullstendig og adekvat behandlingsregime med betainterferon eller glatirameracetat har hatt: 

  • ​To moderate til alvorlige attakk i løpet av siste år eller tre moderate til alvorlige attakk siste to år. Med moderate til alvorlige atakk menet atakk der det har vært indikasjon for methylprednisolon-behandling. 

  • I løpet av siste år har hatt attakk med bare delvis remisjon og som har gitt vedvarende alvorlig funksjonstap tilsvarande eksempelvis 2 EDSS trinn. 

  • RRMS pasienter som ikke bruker immunmodulerende behandling med raskt utviklende alvorlig sykdom med to eller flere moderate til alvorlige attakk med betydelige funksjonstap i løpet av siste år, i tillegg til en eller flere kontrastladende lesjoner eller signifikant økning av T2 lesjonsbyrde i forhold til tidligere MRI, og der behandling med betainterferon eller glatirameracetat er kontraindisert. 

  • Pasientene skal i tillegg til nevnte sykdomsaktivitet ha MRI-forandringer tilsvarende minst 9 T2 hyperintense lesjoner eller minst 1 gadoliniumforsterket T1 lesjon. 
​Kontraindikasjon for behandling med natalizumab 
  • Primær eller sekundær progressiv multippel sklerose. 
  • Immunsvikt (arvelig eller ervervet) 
  • Sykdommer/behandling som kan gi eller er assosiert med immunsvikt
Sist oppdatert 15.02.2023