Artikkel om trening og fysisk aktivitet fra MS- senteret Hakadal

I MS-bladet nr. 1-2020, står det en interessant artikkel om trening og fysisk aktivitet, med informasjon fra MS-senteret Hakadal og hva de vektlegger der.

Tori Smedal
Publisert 21.04.2020
Sist oppdatert 22.03.2022

Artikkelen gir en god beskrivelse av viktigheten av trening og fysisk aktivitet, samt hva man bør være oppmerksom på. De anbefaler individuelt tilrettelagt opplegg, da ulike personer vil ha ulike behov og respondere forskjellig på treningen. De minner også om at trening som er gjennomførbar i hverdagen, gjør det lettere å opprettholde aktiviteten over tid. 

Her finner du artikkelen:      

MS- bladet 1/2020