Autolog hematopoietisk stamcellebehandling (HSCT) og oppfølging av utenlandstransplanterte

Autolog hematopoietisk stamcellebehandling (HSCT) er en potent behandlingsform som kan ha god effekt ved aktiv MS-sykdom i tidlig fase.

Publisert 05.09.2016
Sist oppdatert 15.10.2021

Om stamcellebehandling (HSCT) ved MS for pasienter ved Haukeland Universitetssykehus​

Studie og forskning

Les mer om RAM-MS  randomisert studie på stamcellebehandling i Norge.

MS og oppfølgning av utenlandstransplanterte

MS-pasienter som reiser til utlandet for eksperimentell behandling har rett til forsvarlig helsehjelp etter hjemkomst.  Pasienten bør før avreise til utenlandsbehandling avklare med sin fastlege og nevrolog hva slags oppfølging vedkommende skal få etter hjemkomst, ved hjemkomst informere dem om at man er tilbake, samt gi dem informasjon om hvordan behandlingsforløpet var under utenlandsoppholdet.

Det er viktig at rapport («epikrise») fra oppholdet medbringes i  norsk eller engelsk oversettelse. MRSA-testing må snarlig avtales og gjennomføres hos fastlegen ved hjemkomst.

Kontroll etter hjemkomst

Kontrollopplegget videre bør være individuelt tilpasset. Det vil avhenge av behandlingsprotokollen som ble benyttet (type og doser av medikamenter), eventuelle komplikasjoner under sykehusoppholdet, og hvordan tilstanden din er etter hjemkomst.

For mange vil kontroller etter hjemkomst fra stamcelletransplantasjon i utlandet involvere minst en konsultasjon hos lokal nevrolog med lav terskel for kontakt med hematolog/transplantasjonsspesialist. Nevrologen kan i samarbeid med pasient og fastlege avgjøre når videre kontroller kan overføres til fastlegen. 

Hyppigheten av disse kontrollene bør justeres i henhold til pasientens tilstand, blodprøvesvar og av funn ved legeundersøkelser.   

Hvis behandlingssenteret i utlandet anbefaler blodprøvekontroller før avtalt tidspunkt for første oppfølgningstime hos nevrolog, anbefales det at pasienten selv avtaler prøvetaking hos fastlegen, som sender prøvesvar videre til nevrolog som skal følge opp pasienten.