Barnehage og skolestart. Anbefalinger for pasienter ved behandling

Nasjonal kompetansetjeneste for MS har fått mange henvendelser angående skole- og barnehagestart. Vi har derfor laget en kort oppsummering av våre anbefalinger

Øivind Grytten Torkildsen og Lars Bø
Publisert 16.04.2020
Sist oppdatert 17.03.2022

​For de aller fleste personer med MS vil det være tilstrekkelig å følge Helsedirektoratets retningslinjer for smitteforebygging. Det betyr at barn til personer med MS som hovedregel kan gå på skole og barnehage.

For personer som har fått behandling med Lemtrada siste tre måneder eller har fått stamcellebehandling (HSCT) siste seks måneder, kan det være aktuelt å være mer forsiktig og eventuelt unngå å ha barn på skole og barnehage til etter tre og seks måneder.

  • Bruk av Tecfidera og Gilenya er vanligvis ikke et problem med tanke på skole- og barnehagestart.
  • For personer som bruker Tecfidera eller Gilenya og har veldig lave lymfocyttverdier (det vil si under 0,5x10 9 /L for Tecfidera og under 0.2 x10 9 /L for Gilenya) kan det også være aktuelt å være mer forsiktig.
  • Personer som har fått Mavenclad eller Rituksimab siste 6-12 måneder kan som hovedregel også trygt ha barn på skole og barnehage.
  • Dersom man i tillegg har andre sykdommer som kan gi et mer alvorlig forløp av covid-19 (hjertesykdom, kreft, diabetes, annen immunsvikt), kan det være aktuelt å være mer forsiktig.
  • Ut fra det vi vet om infeksjonsrisiko ved andre MS-medisiner, er bruk av disse fullt forenlig med skole- og barnehagestart.