Behandling som begrenser multippel sklerose

Forfattere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har bidratt til en artikkel om som drøfter hvordan multippel sklerose bør behandles, publisert i Tidsskriftet 10. mai 2021.

Publisert 12.05.2021
Sist oppdatert 17.03.2023

​I artikkelen diskuterer forfatterne blant annet behandlingseffekt, risikostratifisering, behandlingsstrategier og valg av potent medikament ved MS.

Les mer i artikkelen i tidsskriftet.no:

Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø. Behandling som begrenser multippel sklerose. Tidsskriftet 10. mai Tidsskr Nor Legeforen 2021