Beslutning om unntak for behandling med rituksimab ved multippel sklerose (MS)

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen
Publisert 17.09.2018
Sist oppdatert 25.08.2021

​Bestillerforum besluttet 23.04.2018 at det skal gjennomføres en fullstendig metodevurdering for behandling av multippel sklerose (MS), og at denne metodevurderingen også skal inkludere behandling med rituksimab (Mabthera).

Nye metoder skal normalt ikke tas i bruk når behandlingen er til vurdering. Fagdirektørene ved helseforetakene har imidlertid besluttet unntak på gruppenivå, slik at rituksimab fortsatt kan benyttes til behandling av MS mens metoden er til vurdering.

Dersom medikamentet benyttes, skal det informeres pasienten om at medikamentet ikke har markedsføringstillatelse mot MS, og pasienten registreres og følges opp i Norsk MS-register.

Du kan finne lenke til beslutningen her:

Sekretariatet for Nye metoder