Brief International Cognitive Assessment (BICAMS) oversatt og testet i Norge

Brief International Cognitive Assessment in Multiple Sclerosis (BICAMS) er et screeningsverktøy for kognitiv funksjon hos personer med multippel sklerose (MS). Det brukes i stadig flere land i Europa og Amerika som standardutredning for kognitive vansker ved MS.

Øivind Torkildsen
Publisert 08.10.2019
Sist oppdatert 25.08.2021

​Testbatteriet har nå blitt systematisk kartlagt og tilrettelagt for Norge, og resultatet er publisert i tidsskriftet «Multiple Sclerosis and Related Disorders» (1). Førsteforfatter er lege og PhD-stipendiat Ellen Skorve.
Hun viser i studien at den norske versjonen av BICAMS er velegnet til å skille MS-pasienter fra kontrollpersoner. Videre finner hun at mange med MS har kognitive vansker allerede tidlig i sykdomsforløpet. På bakgrunn av dette, anbefaler vi at BICAMS nå bør inngå i klinisk praksis og rutineevaluering av norske MS-pasienter.


Referanser:
Skorve E, Lundervold AJ, Torkildsen Ø, Myhr KM. The Norwegian translation of the Brief International Cognitive Assessment for multiple sclerosis (BICAMS). Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2019. In press