Endring av råd om koronavaksinasjon for pasienter under behandling med Rituksimab

Publisert 13.07.2021
Sist oppdatert 07.06.2023

​Kjære kolleger,

For pasienter under behandling med rituksimab, viser foreløpige data fra den pågående norske vaksinestudien (Nevrovax)  at sannsynligheten for god vaksinerespons øker med tiden siden siste rituksimabinfusjon. Risikoen for dårlig vaksinerespons er særlig stor 1-4 måneder etter rituksimabinfusjon. Begrensede data tyder imidlertid på at pasienter som får vaksine i løpet av den første måneden etter rituksimab, har større sannsynlighet for vaksinerespons enn de som får vaksine etter 1-4 måneder.  For pasienter som har berammet koronavaksine kort tid før eller etter planlagt infusjon med rituksimab anbefaler vi primært å vurdere å utsette rituksimabinfusjonen til 2-4 uker etter vaksinasjonen. Dersom dette  ikke er mulig, er det bedre at pasienten får vaksinasjon de første ukene etter rituksimab, enn å utsette vaksinasjonen til 1-4 måneder etter infusjonen. De andre rådene sendt ut fra NKMS om koronavaksinasjon og MS-behandling står uendret.


Med vennlig hilsen

Trygve Holmøy                                               
Øivind Torkildsen
Kjell-Morten Myhr
Åslaug Rudjord Lorentzen
Elisabeth Gulowsen Celius
Gro Owren Nygaard
Marton Skog Steinberger Kønig
Lars Bø