Forskningspris til norske forskere

Den europeiske nevrologforeningen EAN har nå delt ut forskningspriser fra årskongressen som ble arrangert i Oslo nå i sommer. Denne kongressen samlet opp imot 7000 deltagere, særlig fra Europa, men også fra andre verdensdeler. Et vitenskapelig utvalg har nå valgt ut de beste arbeidene, av de mange vitenskapelige studiene presentert på kongressen.

Publisert 08.10.2019
Sist oppdatert 25.08.2021

Ett av disse  «Investigator awards» ble tildelt en studie utført av forskere ved Nasjonal Kompetansetjeneste for MS og Norsk MS-register og Biobank ved Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen, sammen med forskere ved Oslo universitetssjukehus Ullevål,  Nordlandssykehuset Bodø, Molde sykehus, og Sørlandssykehuset Kristiansand:

Nina Grytten, Kjell-Morten Myhr, Elisabeth G Celius , Espen Benjaminsen, Margitta Kampman, Rune Midgard, Anita Vatne, Jan H Aarseth, Trond Riise, Øivind Torkildsen.

Risk in multiple sclerosis patients, siblings, and healthy controls: a prospective, longitudinal cohort study.


I arbeidet hentet en ut data om MS-pasienter født 1930-1979 fra MS-registeret og Kreftregisteret samt tidligere vitenskapelige studier, for å finne data på kreftrisiko hos pasientene og deres søsken, sammenlignet med resten av befolkningen.  Resultatene viste en 14 % øket kreftrisiko hos MS-pasienter sammenlignet med kontroller.  En underdel av denne økte risiko kan komme av hyppigere billedundersøkelse, særlig gjelder det for kreft i hjernehinnene (meningiom).

Resultatene fra denne norske studien skiller seg fra flere tidligere studier, som indikerte at MS-pasienter hadde lavere kreftrisiko enn resten av befolkningen. En mulig årsak til øket kreftrisiko hos MS-pasientene kan være en større andel som røyker enn i resten av befolkningen. Et overaskende funn  var at søsken av MS-pasienter hadde en noe øket risiko for blodkreftsykdommer, noe som antyder at denne gruppen sykdommer kan ha fellestrekk i årsaker med MS. Hva denne fellesfaktor er, om det er en omgivelsesfaktor, genetiske faktorer eller en kombinasjon av disse er fortsatt ukjent.

Studien er publisert i Multiple Sclerosis Journal:

Grytten N et al: Risk of cancer among multiple sclerosis patients, siblings, and population controls: A prospective cohort study. Mult Scler 2019 Oct. 1