Fra nasjonal kompetansetjeneste til nasjonalt nettverk

Fra 1. januar 2023 har Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (NKMS) blitt omdannet til et nasjonalt nettverk.

Publisert 20.02.2023

Nasjonale nettverk skal være et faglig, interregionalt samarbeid med et felles ansvar for kompetansespredning, koordinert av fagmiljøet ett sted. For NKMS sin del vil arbeidet koordineres fra nevrologisk avdeling, Helse Bergen. 

Hovedoppgavene for nettverket er:  

  • ​Kompetansespredning gjennom nettverket, ved å bistå til at eksisterende og ny kunnskap fra forskning og kvalitetsregistre blir tatt i bruk i alle regioner 
  • Å bistå eiere og nasjonale helsemyndigheter til å avklare faglige spørsmål

Et hovedmål er å bidra til likeverdige helsetjenester med god kvalitet for MS-pasientene, og å redusere uønsket variasjon i praksis. Disse målene er i stor grad overlappende med målene for MS-kompetansetjenesten, slik at vi gjør ikke umiddelbart noen større endring her på nettsidene våre. 

Vi vil fortsette å sende ut nyhetsbrev, som tidligere, og vil legge nyhetsbrevene ut på denne nettsiden.