Gaver og donasjoner

Nasjonal kompetansetjeneste for MS har på forespørsel opprettet en nettside for informasjon om framgangsmåte for gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, bedrifter og andre. Kompetansetjenesten har en konto for forskning på sykdommen multippel sklerose.

En statue foran en bygning

Gavekonto til MS forskning:

Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen

Konto nr. 1506.91.02856

Merk: prosjektnummer:  R-10252-D11661

(viktig for at gaven skal til​komme kompetansetjenesten)

Formål

Et vitenskapelig fond for å fremme forskning, med vekt på god kvalitet i prosjektene. De som gir gaver til forskningen blir informert om hvilket prosjekt som tildeles midlene.

Regnskap blir revidert av økonomiavdelingen ved sykehuset.

Gaver til kontoen gir rett til skattefradrag for giver. 

For å få dette fradraget må en oppgi:

  • Navn
  • Personnummer
  • Bostedsadresse

Dette sendes til Nasjonal kompetanseteneste for MS v/ Nina Grytten Torkildsen. Regnskapsavdelingen vil da sørge for at beløpet blir innrapportert til likningsmyndighetene.​​

Kontaktpersoner

Ved gaver og donasjoner ber vi dere om å ringe eller sende epost til oss for å holde oss orientert. 

Lars Bø, Senterleder
Tlf: 55 97 5054
epost: lars.bo@helse-bergen.no

Nina Grytten Torkildsen, Spesialrådgiver
Tlf: 55 97 5503
epost: nina.grytten@helse-bergen.no

Sist oppdatert 26.08.2023