God effekt av rituksimab i oppfølgingsstudie fra Bergen

Vi har sett god effekt og tolerable bivirkninger av rituksimab. Det er kjekt å følge opp pasienter som opplever få attakker, sier førsteforfatter og lege i spesialisering, Hilde Marie Torgauten ved Haukeland universitetssjukehus.

Publisert 09.04.2021
Sist oppdatert 20.03.2023

​Les om oppfølgingsstudien som ser på virkning av behandling ved Rituksimab i Dagens Medisin 7. april 2021.

God effekt av rituksimab i oppfølgingsstudie fra Bergen - Forskning - Dagens Medisin