Informasjon om fjerde dose koronavaksine

Publisert 18.11.2021
Sist oppdatert 06.07.2023

Det er foreløpig ikke aktuelt med fjerde dose koronavaksine til personer med MS. 


Denne uken tilbys nyretransplanterte fjerde dose koronavaksine i en studie som organiseres fra Oslo Universitetssykehus. Dette er en pasientgruppe der man ser tydelig effekt av revaksinering og med svært stor risiko for alvorlig koronasykdom. 

Personer med MS har generelt ikke økt risiko for alvorlig koronasykdom.  Risikoen øker ved økende nevrologiske utfall, annen tilleggssykdom og rituksimab-behandling, men det er likevel kun en lett til moderat økt risiko for alvorlig koronasykdom i denne gruppen. 

De som behandles med fingomod og rituksimab har lavere antistoffrespons etter vaksinering enn andre. Ny forskning tyder på at spesielt de som behandles med rituksimab har god cellulær respons. Vi vet ikke sikkert hvor stor betydning denne responsen har som beskyttelse mot alvorlig sykdom, men vi ser svært få rituksimab-behandlede MS-pasienter med alvorlig koronasykdom etter vaksinering. Basert på en samlet vurdering er det derfor ikke aktuelt med en fjerde dose for disse gruppene pasienter nå