Informasjon om fjerde vaksinedose til immunsupprimerte

Publisert 15.12.2021
Sist oppdatert 26.08.2023

Personer med svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter (blant dem personer med MS som bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod) har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har noen av disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset og er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose (full dose, minst 28 dager etter fullvaksinasjon) i sin primærvaksinasjonsserie.

Personer med MS som bruker bruker rituksimab, okrelizumab, ofatumumab, fingolimod, ponesimod eller ozanimod anbefales nå å motta oppfriskningsdose av vaksinen (dose nr. 4), tidligst tre måneder etter tredje vaksinedose.


​ Dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose:

• Comirnaty  «BioNTech» Pfizer: Full dose (0,3 ml)

• Spikevax «Moderna»:  Halv dose (0,25 ml)

Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering, med mindre det er noe spesielt de er usikre på. Kommunehelsetjenesten er bedt om å legge til rette for dette og pasientene bes ta kontakt med sitt lokale vaksinasjonskontor for å motta fjerde dose.


Som bekreftelse på at de bruker aktuell behandling ved vaksinering må pasientene fremvise en av følgende:

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge
  • Tidligere mottatt brev eller bekreftelse på at de hadde behov for tredje dose på grunn av bruk av immundempende midler