Informasjon om korornavaksinasjon til personer med multippel sklerose (MS)

Publisert 17.09.2021
Sist oppdatert 07.06.2023

Trygve Holmøy, leder av referansegruppen, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (NKMS)

Lars Bø, leder, NKMS

Multippel sklerose gir i seg selv ikke økt risiko for å få covid 19 (koronasykdom), eller for å bli alvorlig syk dersom man blir smittet. Som for andre grupper av befolkningen vil risikoen for alvorlig forløp øke dersom man har betydelig funksjonsnedsettelse eler har andre alvorlige sykdommer. Eldre blir oftere alvorlig syke en yngre.

De fleste MS-medisiner ser ikke ut til å påvirke risikoen for å bli smittet av koronavirus, eller for å bli alvorlig syk dersom man skulle bli smittet. Unntak fra dette ser ut til å være behandling med rituksimab og ocrevus, som kan medføre noe økt risiko for alvorlig forløp. Risikoen er imidlertid moderat. Vi har så langt ikke sett alvorlig forløp av covid 19 blant de 300 MS-pasienter som behandles med disse medikamentene ved Ahus eller drøyt 500 som behandles ved Haukeland, og det er ikke registrert noen dødsfall av covid-19 blant de nær 2000 som behandles med rituksimab og ocrevus på landsbasis.

De fleste pasienter med MS vil ha god effekt av vaksine mot covid-19 og andre vaksiner. Dette gjelder også pasienter som behandles med aubagio, tecfidera, tysabri, copaxone, copemyl, rebif, betaferon, plegridy og mavenclad.

Det er imidlertid vist at MS-pasienter som behandles med rituksimab, ocrevus, gilenya og zeposia ofte danner lite antistoffer etter vaksinasjon. Andre deler av immunsystemet, såkalte T-celler, ser ut til å kunne respondere bra på vaksinen selv om man bruker disse medisinene. Det er derfor sannsynlig at pasienter som behandles med rituksimab, ocrevus, gilenya og zeposia har noe redusert effekt av vaksinen.

Folkehelseinstituttet har derfor bestemt at pasienter som behandles med rituksimab, ocrevus, gilenya, cellcept og zeposia skal få tilbud om en tredje vaksinedose. I tillegg kommer de som har mottatt stamcelletransplantasjon de siste 2 årene.

Vi vet i dag relativt lite om effekten av en tredje vaksinedose, men det er sannsynlig at man vil bli noe bedre beskyttet mot covid-19, og at bivirkningene ikke er mer alvorlige enn etter andre dose.

Pasienter som bruker rituksimab, ocrevus, gilenya cellcept og zeposia, eller har gjennomgått stamcelletransplantasjon siste to år, og som ønsker en tredje vaksinedose, kan selv kontakte vaksinasjonskontoret i sin kommune. Man kan da legge fram dokumentasjon på at man bruker disse medisinene eller har mottatt denne behandlingen. Dette kan være tabletteske eller resept/e-resept, et journalnotat. De som behandles med rituksimab eller ocrevus ved vil enklest skaffe dokumentasjon på dette ved å logge inn på sin journal via HelseNorge.

Pasientjournal - helsenorge.no

I tillegg er det mulig at det også vil sendes ut brev fra sykehuset hvor det står at en tilhører en av gruppene som anbefales en tredje vaksinedose. En slik attest fra sykehuset vil være nok til å kontakte vaksinasjonstjenesten i hjemkommunen, for å få avtalt tidspunkt for vaksinasjon.

Ingen av disse gruppene skal dermed trenge å kontakte fastlegen for å få tilstrekkelig dokumentasjon for å kontakte vaksinasjonstjenesten i hjemkommunen og avtale tidspunkt for vaksinasjon. 

 For alle som behandles med gilenya og zeposia og de fleste som behandles med rituksimab eller ocrevus, kan vaksinen settes når som helst. Dersom du får tilbud om vaksinasjon to uker før eller etter planlagt behandling med rituksimab eller ocrevus, kan det være aktuelt å utsette behandlingen. Ta da kontakt med MS-sykepleier.