Informasjon til personer med MS om koronavirus og vaksiner

Publisert 17.12.2021
Sist oppdatert 26.08.2023

Basert på tilgjengelig kunnskap anbefaler vi alle pasienter med multippel sklerose (MS) å ta imot tilbudet om koronavaksine for å begrense smittespredning og for å minske faren for alvorlig sykdom. De tilgjengelige vaksinene i Norge anses trygge, også hos personer med MS. Vaksinenes generelle effekt er godt dokumentert, noen få MS-medikamenter gir imidlertid reduserte vaksineresponser (og dermed evt. mindre beskyttelse mot koronaviruset).

Av de sykdomsbegrensende MS-behandlingene er det sannsynligvis økt risiko for et alvorlig covid-19 forløp (inkludert sykehusinnleggelse) med anti-CD20 behandlingene, som rituksimab og okrelizumab, samt i èn måned etter attakbehandling med høydose kortikosteroider. Behandling med interferon beta, glatirameracetat, fingolimod, siponimod, teriflunomid, ozanimod, dimetylfumarat, natalizumab og kladribin gir sannsynligvis ikke øket risiko for alvorlig covid-19. Alemtuzumab gir betydelig immunsuppresjon første måned etter behandling, og særskilt sosial skjerming bør da anbefales, men det er så langt ikke påvist økt risiko for alvorlig covid-19. Stamcelletransplantasjon gir høyere risiko for infeksjoner under og etter behandling, og pasientene rådes til å leve skjermet i minst 3 måneder etter behandling, og tilbaketrukket i de neste 3 månedene.

Alle personer med MS som behandles med rituksimab (Mabthera®, Rixathon®), okrelizumab (Ocrevus®), ofatunumab (Kesimpta®), fingolimod (Gilenya®), ozanimod (Zepozia®) eller ponesimod (Ponvory®) rådes til å ta kontakt med kommunehelsetjenesten for tredje vaksinedose. Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.

I tillegg anbefaler vi at alle personer med MS tar influensavaksinen tidligst mulig i influensasesongen.

Vurdering av risiko for smitte gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil være st​ore individuelle forskjeller innad i gruppene. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om risiko for alvorlig forløp.

Medikament: 

rituks​​​imab - Mabthera®, Rixathon®​​
okrelizumab - Ocrevus®​

For nydiagnostiserte med attakkpreget MS (RRMS) vil vi kun unntaksvis anbefale å utsette behandlingsstart, da rask oppstart av MS-behandling for de fleste vil være viktigere enn optimal vaksinerespons.

Avhengig av alvorlighetsgraden av MS-sykdommen, kan man da vurdere å utsette oppstart eller eskalering av behandling i 2-4 uker etter vaksinasjon.

Oppstart av behandling mot primær progressiv MS bør som hovedregel vurderes utsatt, særlig hos eldre pasienter og pasienter som har en konkret dato for vaksinasjon.

For pasienter som har berammet koronavaksine kort tid før eller etter planlagt infusjon anbefaler vi primært å vurdere å utsette infusjonen til 2-4 uker etter vaksinasjonen. Dersom dette ikke er mulig, er det bedre at pasienten får vaksinasjon de første ukene etter rituksimab, enn å utsette vaksinasjonen til 1-4 måneder etter infusjonen.

Hos klinisk stabile og eldre pasienter kan det være aktuelt å utsette re-behandling ytterligere, ettersom vaksineresponsen er bedre dersom vaksinen gis 12 uker eller mer etter siste infusjon.

Hos klinisk og radiologisk stabile pasienter vil neppe en utsettelse av andre behandlingsrunde til 9-12 måneder etter forrige dose medføre noen betydningsfull økning av risiko for ny sykdomsaktivitet.

Vi anbefaler uavhengig av vaksinasjon å vurdere å forlenge doseringsintervallene etter 1-2 års behandling med til 9-12 måneder, for å redusere risikoen for alvorlig covid-19.

Behandlingen medfører høy sannsynlighet for nedsatt humoral immunitet. Allikevel rådes samtlige pasienter til å motta fullvaksinasjon samt tredje vaksinedose.

Du antas å ha​ lavere beskyttelse enn immunfriske og bør derfor leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet for å unngå smitte. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand er vaksinert.

Unngå trengsel og unngå samvær med personer med luftveissykdom, særlig når det er mye smitte i samfunnet.

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt.

kladribin - Mavenklad®​

Terskelen for å utsette oppstart med kladribin er høyere fordi effekten på vaksineresponsene er mindre uttalt, og fordi medikamentet ikke påvirker forløpet av covid-19.​​

Pågående behandling bør som hovedregel videreføres som planlagt.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

natalizumab - Tysabri®

Behandlingstart blant pasienter med økt risiko for alvorlig covid-19 (og med negativ JCV-status) kan vurderes hos de som er enten > 50 år, har hjertesykdom, hypertensjon, overvekt, diabetes, ervervet/medfødt immunsvikt, kreftsykdom (unnatt basalcellecarcinoma), kronisk nyre- eller leversykdom.

Pågående behandling bør videreføres som planlagt.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.

fingolimod - Gilenya®
ofatunumab - Kesimpta® 
ozanimod - Zepozia®
ponesimod - Ponvory®

Avhengig av alvorlighetsgraden av MS-sykdommen, kan man da vurdere å utsette oppstart (eller eskalering) av behandling i 2-4 uker etter siste vaksine.

Pågående behandling bør videreføres som planlagt.

Behandlingen medfører høy sannsynlighet for nedsatt humoral immunitet. Allikevel rådes samtlige pasienter til å motta fullvaksinasjon samt tredje vaksinedose. 

Behandlingen medfører høy sannsynlighet for nedsatt humoral immunitet. Pasienter til å motta fullvaksinasjon samt tredje dose.

Du antas å ha lavere beskyttelse enn immunfriske og bør derfor leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet for å unngå smitte. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand er vaksinert.

Unngå trengsel og unngå samvær med personer med luftveissykdom, særlig når det er mye smitte i samfunnet.

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt.

alemtuzumab - Lemtrada®

Avhengig av alvorlighetsgraden av MS-sykdommen, kan man da vurdere å utsette oppstart av behandling i 2-4 uker etter siste vaksine.

Pågående behandling bør videreføres som planlagt.

Alemtuzumab gir betydelig immunsuppresjon første måned etter behandling, og særskilt sosial skjerming bør da anbefales.​

dimetylfumarat - Tecfidera®

Ingen endringer er nødvendige.

Ingen endringer er nødvendige.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.​

glatirameracetat - Copaxone®

Ingen endringer er nødvendige.

Ingen endringer er nødvendige.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.​

teriflunomid - Aubagio®

Ingen endringer er nødvendige.

Ingen endringer er nødvendige.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.​

interferon beta - Avonex® Betaferon®, Extavia®, Plegridy®, Rebif®​

Ingen endringer er nødvendige.

Ingen endringer er nødvendige.

Generelle smittevernråd gjeldende til enhver tid.​

Attakbehandling - Medrol®, Solu-Medrol®

Attakbehandling med høydose kortikosteroider medfører en større risiko for alvorlig covid-19 i en måned. Behovet for slik behandling bør vurderes nøye.​

Pasienter som har fått behandling med Medrol eller Solu-Medrol, og som har andre risikofaktorer for et alvorlig covid-19 forløp bør vurdere å leve tilbaketrukket i 1 måned etter behandlingen.

​ ​​Du kan lese mer om gjeldende råd og kunnskapsgrunnlag ved å besøke: