Ingen sammenheng mellom salt og risiko for MS

I de siste årene er det rapport fra noen laboratoriske studier at sodium (eller den vanligste kilden til sodium: salt) kan aktivere spesifikke immunceller, T-lymfocytter av TH17-typen, som spiller en viktig rolle i MS-patologi. Vi undersøkte derfor, for den første gangen i en stor prospektiv studie, om saltinntak gjennom diett var assosiert med risikoen for å utvikle multippel sklerose. Marianna Cortese ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS er førsteforfatter i denne studien som er et samarbeidsprosjekt med forskere ved Harvard, og som er publisert i det amerikanske tidsskriftet Neurology i august 2017.

Marianna Cortese
Publisert 13.09.2017
Sist oppdatert 19.09.2017

Portrett Marianna Cortese. Foto

Vi brukte data fra to store amerikanske kohorter, Nurses’ Health Study og Nurses’ Health Study II med tilsammen ca 175,000 kvinnelige sykepleiere. Disse ble fulgt i over 38 år med spørreskjema hvert 4. år om matvanene i det foregående året. Spørreskjemaene (matfrekvensspørreskjema) er en valid metode for å undersøke matvaner i store befolkninger. De mest saltrike matvarene er inkludert i spørreskjemaet, og saltinnholdet er beregnet for hver matvare ved bruk av kontinuerlig oppdaterte mattabeller. I studieperioden identifiserte vi 479 nye MS pasienter som har bekreftet diagnose fra en nevrolog.

Vi fant ingen assosiasjon mellom inntak av salt og MS risiko, hverken når vi analyserte det opprinnelige inntaket i begynnelsen av studieperioden, ellers når vi analyserte kumulativt saltinntak over tid. Vi justerte analysene for alder, bosted i ungdomstiden (som indikator av soleksponering), etnisk bakgrunn, kroppsmassestørrelse ved 18 års alder (som mål på overvekt), vitamin D inntak gjennom kosttilskudd, røyking, og totalt kalori inntak. Vi fant ingen signifikant sammenheng når vi sammenlignet deltakerne med det høyeste og laveste inntaket. Vi har ikke undersøkt om salt eller sodium fra andre kilder kan lede til en mer aggressiv sykdom når man allerede har MS. Selv om vi ikke fant en sammenheng mellom saltinntak og MS, er det viktig å begrense hvor mye salt man spiser i forholdt til risiko for andre sykdommer.

Referanse

Cortese M, Yuan C, Chitnis T, Ascherio A, Munger KL.No association between dietary sodium intake and the risk of multiple sclerosis.Neurology. 2017 Aug 25. [Epub ahead of print]

.