KG Jebsen senter for medisinsk forskning

Bevilgningen fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen på totalt 16 millioner til Professor dr. med. Kjell-Morten Myhrs forskningsgruppe har gjort det mulig å etablere Kristian Gerhard Jebsen senter for medisinsk forskning.

Senteret ble offisielt åpnet 28. september 2010, med et mål om å identifisere nye biomarkører som kan forbedre diagnostisering av multippel sklerose pasienter, samt å definere patogenesen til sykkdommen og dermed også komme nærmere en forklaring på sykdomsårsaken.

Om sykdommen

Multippel sklerose (MS) er en immunmediert inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som rammer unge voksne, typisk i aldersgruppen 20-40 år. Norge er et område med høy risiko for MS, noe som gjør at det er særleg viktig å ha et sterkt nasjonalt forskningsmiljø rundt denne sykdommen. 

Behandling

Det finnes ingen helbredende behandling for MS, men det finnes behandling som bremser utviklingen av sykdommen, særlig om behandlingen blir startet tidlig i sykdomsforløpet. I dag kan vi ikke identifisere et spesielt symptom, tegn eller test som entydig kan diagnostisere MS-pasienter på et tidleg stadium. Funn av biomarkører i årsak til MS vil gjøre diagnostisering raskere og øke sjansen for å introdusere behandling på et tidleg stadium av sykdommen.

Forskning

Biomarkørprosjektet med den offisielle tittelen «Identification of biomarkers to define the cause of multiple sclerosis» tar utgangspunkt i proteomikk analyser av spinalvæske og vev for å studere om protein / peptider (biomarkørar) er tilstede i ulike mengder hos MS-pasienter sammenliknet med kontroller. 

Slike markører vil kunne medføre bedre diagnostikk av MS-pasienter, evaluering av sykdomsaktivitet og behandlingsrespons. I tillegg kan slike markører åpne opp for å forstå patogenesen til MS, og at nye studier av sykdomsmekanismer kan initieras. Ideelt sett kan dette på lang sikt kunne bidra til bedre behandling av MS pasienter.

Ansatte ved KG Jebsen-senteret for medisinsk forsking. Foto.

Fra venstre: Professor Kjell-Morten Myhr, professor Frode Berven og professor Lars Bø.

Ansvarlige for prosjektet er professorene Kjell-Morten Myhr, Lars Bø og Christian Vedeler (Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus/ Institutt for klinisk medisin, UiB) og  Frode Berven, PROBE - Proteomics Unit ved Universitetet Bergen. 

I tillegg er det flere samarbeidspartnere i prosjektet, som inkluderer blant andre internasjonale grupper med høy profil i Europa så vel som USA.


Portrett Christian Vedeler. Foto
Professor Christian Vedeler
Logo KG Jebsen stiftelsen. Grafikk


Omtale av senteret

Bygger MS-senter med Jebsen-penger - artikkel i Bergens Tidende 03.07.2010 (pdf)Bilder fra åpningen av KG Jebsen senter for medisinsk forskning - 28. september 2010Jebsen-senter for MS-forskning åpnet - artikkel i På Høyden 28.09.10Stiftelsen KG Jebsen om åpningen

Sist oppdatert 09.02.2017