Koronavirus og MS

Mennesker med MS er ofte mere utsatt for å få infeksjoner. Det er ulike grunner til det; for eksempel kan det være fordi en ikke får tømt blæren skikkelig, eller fordi en ikke får hostet ordentlig. De ulike MS-behandlingene virker på immunsystemet, og vil ofte bidra til å gi hyppigere infeksjon. Samtidig er dette individuelt, og mange vil ikke merke noen tydelig forskjell etter at de fikk MS, eller startet på en MS-behandling. Nå får vi mange spørsmål om koronaviruset og MS. Her har vi lagt en link til en internasjonal nettside som omhandler dette, -vi håper det kan være til hjelp

Lars Bø
Publisert 27.02.2020
Sist oppdatert 07.02.2022

​ 
Generelt er det de samme reglene som gjelder oss alle: God håndhygiene, hoste i et papirlommetørkle som en kaster, eventuelt hoste i armhulen osv.

Oppdatert kunnskap om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttet sine sider, blant annet om hvordan du skal forholde deg om du skal ut og reise.

Informasjon om koronaviruset og MS finner du på hjemmesiden til:
Multiple Sclerosis International Federation (MSIF).

Vi er i dialog med det infeksjonsmedisinske fagmiljøet, og vil komme tilbake med mer informasjon derfra på MS-forbundet sin hjemmeside og på Nasjonal kompetansetjeneste sin hjemmeside, når vi har fått mere informasjon og svar på de ulike spørsmålene rundt hvilke forhåndsregler de som har MS bør ta mot koronavirusinfeksjon.