Nasjonal standard

Etter initiativ fra MS-forbundet innvilget Stiftelsen Helse og Rehabilitering finansielle midler til utarbeiding av Nasjonal plan for behandling av MS.

​​Brosjyren «Nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølging ved multippel sklerose»  foreligger nå i revidert utgave sommeren 2017.

En nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølging ved multippel sklerose (MS) skal fremme et faglig oppdatert og ensartet tilbud av helsetjenester.

Den nasjonale standraden skal være et virkemiddel for å sikre kvalitet innen nasjonal MS- behandling, ved å gi føring for god praksis til helsepersonell og personer med MS og deres pårørende.  Den nasjonale MS-planen er et dokument som er særlig rettet mot helsepersonell, i tillegg til politikere og andre som er opptatt av ressursfordeling innen helsevesenet.

Utarbeiding av Nasjonal MS-plan er et samarbeid mellom MS-forbundet og Nasjonalt kompetansesenter for MS. Det er etablert et høringsutvalg for å rettlede arbeidet med retningslinjene med representasjon fra ulike faggrupper, NAV, praksiskonsulent og brukere av helsetjenesten. I tillegg får lokale sjukehus i samarbeid med fastleger en sentral rolle i iverksetting og oppfølging av handlingsplanen.

Nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølging ved multippel sklerose (pdf) 
Heftet kan også fås ved å ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for MS, mskompetanse@helse-bergen.no

telefon nr. 55975503

Sist oppdatert 23.05.2022