Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet (2017) beskriver retningslinjer som er basert på kunnskap om diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling ved multippel sklerose.

​Nasjonal faglig retningslinje beskriver hva som betraktes som god praksis, og er ment som et hjelpemiddel i de vurderingene som helsearbeidere må gjøre for å oppnå forsvarleg og god kvalitet i tjenesten.
 
Nasjonal faglig retningslinje er ikke rettslig bindende for mottakerene. De skal være faglig normgivende, og dermed i stor grad være styrende for de valg som skal gjøres. Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig begrunnelse i lovverket.
 
Retningslinjene er ikke en lærebok. De som ønsker hel og detaljert faglig lærestoff må søke i annen litteratur.​​
 
Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling ved multippel sklerose foreligger revidert i 2017.


Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose

Sist oppdatert 19.09.2017