Ny artikkel. Fysioterapi ved MS i Europa

I regi av RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis – European network for best practice and research) er det gjennomført en europeisk multisenterstudie som Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Fysioterapiavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus har deltatt i.

Tori Smedal
Publisert 03.04.2018
Sist oppdatert 22.05.2018

Det er stor variasjon i fysioterapitilbudet til personer med MS i Europa. Hensikten med studien var å undersøke regionale forskjeller og utforske hvilke andre faktorer som spiller inn for tilbudet. En nettbasert spørreundersøkelse ble gjennomført, og 212 fysioterapeuter fra 115 steder i 4 europeiske regioner (totalt 26 land) som tilbyr rehabilitering ved MS svarte. Resultatene viste blant annet at region, størrelse på behandlingssted, antall fysioterapeuter og deres kompetansenivå spilte en rolle for valg av intervensjoner. Fire hovedretninger innen fysioterapi ble identifisert: 1) Fysisk aktivitet (kondisjon, utholdenhet og styrke), 2) Nevroproprioseptive konsepter, 3) Motorisk ferdighet og 4) Teknologi. Så langt vi vet, er dette den første studien som har utforsket denne problemstillingen ved MS.   

Les mer om studien ved https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29579644