Ny artikkel. Stamcellebehandling er trygt og effektivt uavhengig av tidligere medisinering

Publisert 16.05.2022

Vi har nylig utført en studie med formål å undersøke hvordan det gikk med MS pasienter som hadde stått på ulike medisiner i forkant av stamcellebehandling. Noen av de nyeste MS medisinene har en langtids-effekt på immunforsvaret, slik som alemtuzumab, cladribine og rituximab, og for disse har det vært ukjent om det var trygt å behandle med stamcelletransplantasjon. 

I studien ble data fra 104 pasienter med atakkvis MS som har fått utført stamcellebehandling i perioden fra 2011-2021 undersøkt. Det var 35 norske pasienter og 69 svenske pasienter. Pasientgruppen hadde brukt ulike medisiner i forkant av stamcellebehandling.

Gjennomsnittlig oppfølgingstid av pasientene var 39 mnd. 
Studien viste at det ikke var forskjell i.f.t antall pasienter som fikk infeksjon etter stamcellebehandling, lengde på sykehusopphold eller andel som fikk autoimmune sykdommer i forhold til hvilke medikamenter de hadde brukt tidligere. Det var få alvorlige komplikasjoner og ingen mortalitet.

84 av pasientene (81 %) oppnådde sykdomsfrihet (ingen nye attakker, ny aktivitet på MR undersøkelse eller økt funksjonutfall) etter stamcellebehandling. Det gikk like bra med pasientene som hadde stått på medisiner med langtids-effekt på immunforsvaret i forkant av stamcellebehandling som de som hadde stått på tradisjonelle MS-medisiner.
Studien viser at stamcellebehandling ved MS ser ut til å være trygt og effektivt også for pasienter som tidligere har fått behandling med alemtuzumab, cladribine eller rituximab. Den ble nylig publisert i det internasjonale tidssskriftet; Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*