Ny artikkel. Stor multinasjonal studie viser at hard fysisk aktivitet kan redusere risiko for MS

Livsstilsfaktorer som røyking og overvekt ser ut til å øke risikoen for MS. Vi ønsket å vurdere om fysisk aktivitet også kan påvirke MS-risiko. Kristin Wesnes (bildet) er førsteforfatter av EnvIMS-studien som er publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.

Kristin Wesnes
Publisert 09.06.2017
Sist oppdatert 19.09.2017
Portrett Kristin Wesnes. Foto
“Physical activity is associated with a decreased multiple sclerosis risk: The EnvIMS study”

 

Vi brukte data fra den multinasjonale EnvIMS-studien (Environmental risk factors In Multiple Sclerosis), en spørreskjema-basert studie med fokus på faktorer knyttet til miljø og livsstil i barndom og unge voksne år. Vi hadde tilgjengelige data fra totalt 1904 pasienter og 3694 kontroller i Norge, Sverige og Italia.

Deltakerne rapporterte ukesgjennomsnittet av lett (ikke svett og andpusten) og hard (svett og andpusten) fysisk aktivitet i alderen 13-19 år ved å krysse av på en skala fra ingen til mer enn 3 timer aktivitet per uke. I analysene våre  justerte vi også for andre miljøfaktorer som allerede er forbundet med MS-risiko, og som potensielt kan påvirke mengde og intensitet av fysisk aktivitet (mulige effektforvekslere).

Resultatene for alle land samlet viste at hard fysisk aktivitet minst 3 timer i uka var assosiert med 26% redusert risiko for MS (OR 0.74; 95% CI 0.63-0.87).  Justering for etablerte risikofaktorer som utendørsaktivitet, infeksiøs mononukleose (“kyssesyke”), røyking og overvekt ga tilsvarende resultat. Separate analyser av hvert land og hvert kjønn viste også lavere risiko for MS ved mer hard fysisk aktivitet. Resultatet endret seg heller ikke når vi ekskluderte deltakerne med MS debut opptil 30 års alder, noe som talte imot at våre funn kunne forklares med at mindre hard fysisk aktivitet var relatert til tidlige MS-symptomer (før diagnose). Vi fant ingen sammenheng mellom lett fysisk aktivitet og risiko for MS.

Våre resultater er i tråd med to prospektive studier blant unge norske og svenske menn som også fant lavere MS-risiko hos dem med høyere fysisk yteevne ved 18-19 års alder. Sammenhengen kan skyldes at regelmessig hard fysisk aktivitet over tid kan ha en betennelsesdempende effekt på immunsystemet.

Samlet sett har vår studie vist at hard fysisk aktivitet i tenårene kan redusere risiko for MS uavhengig av andre etablerte risikofaktorer.

Du kan lese om studien i Bergens Tidende (for abonnenter)

Referanse:

Wesnes K, Myhr KM, Riise T, Cortese M, Pugliatti M, Boström I, Landtblom AM, Wolfson C, Bjørnevik K. Physical activity is associated with a decreased multiple sclerosis risk: The EnvIMS study. Mult Scler. 2017 Feb 1 [Epub ahead of print]