Ny brosjyre om graviditet og amming ved MS

Du kan fint få barn selv om du har MS. MS virker ikke inn på muligheten for å få barn (fertiliteten). Les mer om graviditet og amming ved MS: Hjelp til assistert befruktning, atakk, forebyggende behandling, og annet i vår nye brosjyre.

Publisert 02.10.2018
Sist oppdatert 07.06.2023