Ny studie om familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose

En ny artikkel med oppdatert oversikt over medisinske spørsmål og dilemmaer knyttet til familieplanlegging og graviditet ved multippel sklerose er utarbeidet av Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen, og publisert i novemberutgaven (2016) av Tidsskriftet for den norske legeforening.

Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen
Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 19.09.2017

 

Portrett Trygve Holmøy. Foto
Portrett Øivind Torkildsen. Foto

Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen

Multippel sklerose (MS) rammer ofte kvinner i fertil alder. Mer effektiv
immunmodulerende behandling kan bidra til at det nå er flere kvinner
med sykdommen som håper å kunne realisere sitt ønske om barn.
Hensikten med denne artikkelen er å gi en oppdatert oversikt over
medisinske spørsmål og dilemmaer knyttet til familieplanlegging og
graviditet ved multippel sklerose.

Les hele artikkelen i pdf- format i Tidsskriftet i norsk ogengelsk versjon

Referanse:

Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen. Familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose. Tidsskr Nor Legeforen nr. 20, 2016; 136: 1726 – 9

Holmøy T, Torkildsen Ø. Family planning, pregnancy and breastfeeding in multiple sclerosis. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Nov 8;136(20):1726-1729.