Ny studie. Searching for the Active Ingredients in Physical Rehabilitation Programs Across Europe

En ny studie er publisert: Searching for the "Active Ingredients" in Physical Rehabilitation Programs Across Europe, Necessary to Improve Mobility in People With Multiple Sclerosis: A Multicenter Study.

Tori Smedal
Publisert 09.07.2019
Sist oppdatert 25.08.2021

Studien er initiert av RIMS (Rehabilitation in multiple sclerosis – European network for best practice and research). MS-senteret Hakadal AS, Kongsgaarden Fysioterapi AS, Nordlandssykehuset, samt  Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Fysioterapiavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus har deltatt fra Norge.

Utgangspunktet for denne studien var å undersøke måleegenskaper for måleverktøy som er benyttet for å evaluere endring i gangfunksjon ved MS: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24503204

Forfatterne ønsket videre undersøke hvilke elementer av rehabilitering som syntes viktige for bedring av gangfunksjon. Siden dette ikke var en effektstudie, kunne man ikke konkludere med hvilke tiltak som så ut til å ha spesiell effekt, men danne teorier. Det så blant annet ut til at antallet individuelle behandlingsøkter spilte en rolle for bedring. Funnene kan være et skritt videre i arbeidet med å utforske effekter av ulike tiltak i fysioterapi ved MS. Studien inkluderte 279 pasienter med MS fra 17 europeiske sentre.

Referanse:

Searching for the "Active Ingredients" in Physical Rehabilitation Programs Across Europe, Necessary to Improve Mobility in People With Multiple Sclerosis: A Multicenter Study.