Nye data om Epstein-Barr virus som utløsende årsak til MS

I en studie publisert i det prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftet Science denne måneden fant en at infeksjon med kyssesykeviruset (Epstein-Barr virus/EBV) kanskje er en avgjørende faktor for at MS-sykdommen utløses. Dette har lenge vært en hypotese, men er ikke tidligere tydelig vist.

Publisert 17.01.2022
Sist oppdatert 29.08.2023

Studien ble gjort på data fra 10 millioner mennesker som har tjenestegjort i det amerikanske forsvaret, og som er fulgt over tid.  Risiko for MS økte 32 ganger etter infeksjon med kyssesykevirus, noe som ikke var tilfelle ved andre virusinfeksjoner. Av 801 personer som fikk MS var det bare 1 som ikke hadde positiv blodprøve for infeksjon med kyssesykeviruset, noe som tyder på at infeksjon med EBV kan være nødvendig for å utløse MS.

I studien fant de at hos de som senere utviklet MS var smitte med kyssesykeviruset forbundet med økning av en markør på skade av nervecellene, noe som kan tyde på at sykdomsprosessen startet med infeksjonen.

Etter infeksjon med kyssesykeviruset blir det liggende inaktivt (latent) i hukommelses B-celler i kroppen livet ut. Siden ca. 95 % av den voksne befolkningen har blitt smittet med kyssesykeviruset, er ikke infeksjon med kyssesykevirus den eneste årsaken til MS, men den aktuelle studien viser at slik infeksjon sannsynlig er nødvendig for at MS utløses.

De som får MS har også en kombinasjon av andre risikofaktorer/utløsende faktorer, hvor vi ikke kjenner alle. Infeksjon med kyssesykevirus er imidlertid den eneste risikofaktoren vi nå vet må være tilstede før sykdommen utløses. 

Det er ikke kjent hvordan infeksjon med kyssesykeviruset kan utløse MS. Det kan være at immunreaksjonen mot EB-viruset gir en kryssreaksjon mot myelin eller andre proteiner i hjernen, eller at virusinfeksjonen gir stimulering og vekst av skadelige immunceller (B-celler), og/eller at immunresponsen mot viruset skader hjerneceller/myelin på andre måter, indirekte.

Førsteforfatterne på studien er Kjetil Bjørnevik og Marianna Cortese, som etter å ha tatt doktorgrad i Bergen arbeider i en forskergruppe ved universitetet Harvard, i USA. De er i ferd med å bli tilknyttet Neuro-SysMed.

Les mer om studien i Dagens Medisin, 16.1.2022