Nyhetsbrev # 7, 2022 Nye vaksineråd - revidert retningslinje - nasjonale kvalitetsindikatorer - sykepleiemøte - Solstrandmøtet

Publisert 19.09.2022

Oppdaterte råd om koronavaksinasjon

Regjeringen har besluttet at kommunene kan fra 12.09.2022 gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år (i tillegg til alle over 65 år). Vi ønsker herved å bidra med våre faglige råd til personer med MS samt deres behandlere.

Hvem bør motta oppfriskningsdose nå?

MS i seg selv medfører ikke økt risiko for alvorlig covid-19, de fleste ansees derfor ikke som en del av risikogruppen og kan følge samme råd om koronavaksinasjon som friske.

Vi anbefaler en oppfriskningsdose av koronavaksinen til personer med MS som:

  • ​Behandles med rituksimab (MabThera/Rixathon), okrelizumab (Ocrevus), ofatumumab (Kesimpta), fingolimod (Fingolimod/Gilenya), ozanimod (Zeposia) eller ponesimod (Ponvory)
  • Er over 65 år
  • Har høy uføregrad (f. eks. behov for rullestol eller ganghjelpemiddel)
  • Har andre sykdommer som medfører økt risiko for alvorlig covid-19
  • Gravide i 2. og 3. trimester

​Når bør oppfriskningsdosen mottas?

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste koronavaksinedose.

Vaksinen kan gis minst 3 uker etter gjennomgått covid-19. Ny kunnskap tilsier imidlertid at en omikron infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli bedre dersom tidsintervallet er lenger. Vi anbefaler derfor at man venter i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose etter påvist smitte.

Effekten av vaksinasjon ser ut til å øke med tid siden forrige infusjon med rituksimab og okrelizumab, men betydningen av dette er usikker for oppfriskningsdoser. Vi anbefaler et intervall på minst to døgn før og etter infusjon med anti-CD20 terapi (rituksimab, okrelizumab, ofatumumab) for å unngå ubehag eventuelle bivirkninger kan medføre.

Hvilken vaksinetype bør benyttes?

Vi anbefaler at alle over 30 år mottar den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid da det er viktigere at man mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksinetype man får. Vi råder alle under 30 år å velge Comirnaty Original/Omicron BA.1 (oppdatert BioNTech-Pfizer vaksine) eller Comirnaty (BioNTech-Pfizer vaksine) som oppfriskningsdose.

Hvordan kan man motta oppfriskningsdose?

Det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

På vegne av NevroVAX og Nasjonal kompetansetjeneste for MS,

Gro Owren Nygaard, Marton König, Elisabeth Gulowsen Celius, Åslaug Rudjord Lorentzen, Trygve Holmøy, Elisabeth Farbu, Øivind Torkildsen og Lars Bø

(rådene ligger også som lenke i pdf​)
 

Revidert nasjonal faglig retningslinje

Den nye nasjonale faglige retningslinjen, omtalt i forrige nyhetsbrev, ble publisert i dag: 

Etter høringsinnspill ble det gjort noen endringer, blant annet vedrørende tidsramme for oppstart av høyeffektiv behandling, og omtale av fordeler og ulemper ved behandlingen for alle medikamentklassene i høyeffektiv gruppe:


Nasjonale kvalitetsindikatorer hentet fra Norsk MS-register og Biobank

Med utgangspunkt i den reviderte nasjonale faglige retningslinjen har vi, i samarbeid med Helsedirektoratet, utarbeidet utkast til fem nasjonale kvalitetsindikatorer. Planen er at to av disse skal publiseres i desember i år.

Vi håper at innføringen av disse retningslinjebaserte indikatorene vil bidra til å øke kvaliteten i oppfølging av personer med MS, ved å gi et mer oppdatert og ensartet behandlingstilbud.

Nasjonalt sykepleiemøte

I samarbeid med MS-forbundet arrangerer vi møte for MS-sykepleiere den 31.oktober på Gardemoen, invitasjon kommer. Se foreløpig program​.​​ 

Solstrandmøtet 2023

Hold av dato til de​t årlige MS-møtet på Solstrand 19-20. april 2023. Denne gangen ser det ut til å bli en egenandel. Program og størrelse på en eventuell egenandel vil vi komme tilbake til.


​Informer oss gjerne om nye MS-doktorgrader, slik at vi kan fortelle om de i nyhetsbrevet!


Vennlig hilsen alle oss ved
Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Norsk MS-register og biobank