Nyhetsbrev # 8, 2022 Enighet om å kun skrive ut Fampridine Accord

Publisert 28.09.2022
Eksteriør Gamle hovedbygg på Haukelandsområdet, blå himmel med spredte skyer. Foto

Enighet om å kun skrive ut Fampridine Accord

​I nyhetsbrev 5 i år​ skrev NKMS om behandling med fampridin, en kaliumkanalblokker som brukes for bedring av gangfunksjonen hos MS-pasienter med EDSS 4-7. Behandling med fampridin er med i helseforetakenes avtaler for legemidler til behandling av MS, og i henhold til avtalen skal det nå behandles med Fampridine Accord, ikke Fampyra. 

Konklusjonen i nyhetsbrevet var at: 

Opplysningene fra legemiddelverket, i samarbeid med RELIS, gir ingen grunn til å tro at det er noen forskjell på klinisk effekt eller bivirkninger for Fampyra og Fampridine Accord. Vi bør derfor fortsette å behandle med Fampridine Accord, i henhold til legemiddelavtalen. Ved nye eller uventede bivirkninger, eller ved mistanke om endret effekt av behandlingen, bør dette meldes inn til legemiddelverket.

​Denne saken kom opp i møtet om helseforetakenes status for medikamentell MS-behandling som ble arrangert av Sykehusinnkjøp, 22. september i år. 

Det var da enighet blant representantene fra MS-kompetansetjenesten, inkludert referansegruppen, og spesialistgruppen i Sykehusinnkjøp om at en vil oppfordre til at en uten unntak skriver ut resept på Fampridine Accord. Dette fordi: 

  • ​Virkestoffet i begge preparatene er identisk 
  • Statens legemiddelverk har vurdert de to preparatene som likeverdige, basert på EU-godkjenning, utførte bioekvivalensstudier og annen dokumentasjon. 
  • RELIS vurderer det som lite sannsynlig at disse pasientenes opplevde forskjeller i effekt og/eller bivirkninger kan skyldes hjelpestoffene i preparatene. Fampyra (Biogen) og Fampridine Accord har tilnærmet likt innhold av hjelpestoffer, og alle disse hjelpestoffene er vanlig brukt i legemiddelproduksjon. Generelt skal hjelpestoffer være inerte og verken påvirke preparatenes effekt eller forårsake bivirkninger.

Å følge denne oppfordringen for behandling med fampridin vil ha vesentlig betydning for helseforetakenes utgifter til behandling med fampridin, og vil ha en viktig tilleggseffekt ved å styrke legemiddelavtalenes stilling generelt, noe som vil ha stor betydning for hvor gode pristilbud en kan få på andre (MS)-legemidler. 

For NKMS/NKMS-referansegruppen/spesialistgruppen i Sykehusinnkjøp:

Lars Bø, Gro Owren Nygaard, Elisabeth Farbu, Øivind Torkildsen, Margitta Kampman, Kathrine Krokenes Lian, Trygve Holmøy, Kjell-Morten Myhr, Randi Haugstad, Heidi Øyen Flemmen, Nina Øksendal, Linn Hofsøy Steffensen