Nyhetsbrev nr. 10, 2022

Publisert 13.12.2022
Gamle Hovedbygning

NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MULTIPPEL SKLEROSE (NKMS)

NORSK MS-REGISTER OG BIOBANK
 
Webinar om behandling med rituksimab:
·        Skal vi endre behandlingsintervallene?
·        Hvem bør motta annen behandling?

MS-behandling med rituksimab øker sterkt i Norge, og omfatter nå omtrent 25 % de som står på sykdomsbegrensende behandling. Likevel er det fortsatt viktige uavklarte spørsmål:

1.     Behandlingsintervall. Det er god dokumentasjon på effekten ved halvårlige intervaller, men det har nå kommet data, særlig fra Sverige, på behandlingseffekten ved lengre intervaller. Betyr dette at vi burde vurdere å øke behandlingsintervallet, og for hvilken undergruppe ville det i så fall være mest aktuelt? Fredrik Piehl vil gi oss en oppdatering på data på behandlingseffekten ved ulike intervaller, bakgrunnen for å prøve dette ut, og om hvilken behandlingspraksis det nå er i Sverige. Deretter gir Øivind Torkildsen informasjon om den kommende norske studien på utvidet behandlingsintervall ved behandling med rituksimab.

2.     Standardbehandling? Ved noen norske nevrologiske avdelinger er rituksimab standardbehandling ved behandlingsoppstart/behandlingsskifte, hvis ikke pasienten deltar i en behandlings-studie. Er det undergrupper av pasienter med indikasjon for sykdomsbegrensende behandling hvor rituksimab ikke bør være et standardvalg? Trygve Holmøy går gjennom hvilke vurderinger en bør gjøre i valget av behandling.
Til slutt blir det anledning for spørsmål, og paneldiskusjon.
 
Målgruppen for webinaret er MS-nevrologer og MS-sykepleiere  

For å delta, høyreklikk på lenken nederst i denne eposten!
OBS: Hvis nødvendig, bruk passordet som står under linken

 
For NKMS/NKMS-referansegruppen:
Lars Bø                                                Trygve Holmøy
Nevrologisk avd. HUS/UiB               Nevrologisk avd. Ahus/UiO
 Onsdag 21. desember

PROGRAM:

MS-behandling med rituksimab

 

15.00: Velkommen. Lars Bø  

15.05: Data på effekt ved ulike behandlingsintervaller. Konsekvenser for behandling? Fredrik Piehl

15.20: Planlagt doseintervallstudie i Norge. Øivind Torkildsen

15.30: Behandling med rituksimab. For hvem er det ikke god indikasjon? Trygve Holmøy

15.40: Spørsmål og paneldiskusjon

16.00: Slutt

 

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 338 220 898 204
Passord: CJVB7C

Last nedTeams | Join on the web

https://hviapdteamscdn.blob.core.windows.net/publicblob/helsevest_teams_meeting_invitation_188x30.png

Finn ut mer | Hjelp | Møtealternativer